Autumn Blues

Blues In Warsaw

Regulamin

Regulamin Autumn Blues 2016:

 1. Organizatorem Warsztatów Tanecznych jest Studio Tańca Swingowego SWINGOUT.PL.
 2. Uczestnikiem Warsztatów Tanecznych może być osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. Uczestnik zgłasza udział w Warsztatach Tanecznych wypełniając i składając formularz rejestracyjny przygotowany i wskazany przez Organizatora.
 4. Organizator dokonuje warunkowego potwierdzenia rezerwacji, przesyłając Uczestnikowi informacje o wymaganej kwocie i terminie płatności oraz numerze rachunku bankowego, na który należy zrealizować płatność za udział w Warsztatach Tanecznych.
 5. Zrealizowanie płatności w określonym terminie i kwocie jest warunkiem potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora i dopuszczenia Uczestnika do wzięcia udziału w Warsztatach Tanecznych.
 6. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie lub kwocie, jego rejestracja zostaje anulowana.
 7. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach Tanecznych, po wpłaceniu kwoty, o której mowa w pkt. 4 powyżej, Organizator nie zwróci Uczestnikowi wspomnianej kwoty.
 8. Uczestnik może przekazać swój Full Pass lub Party Pass innemu Uczestnikowi tej samej roli w tańcu i na tym samym poziomie po uprzednim poinformowaniu organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do warunkowego potwierdzenia rejestracji, w pierwszej kolejności, Uczestnikom zgłaszającym swój udział w parze.
 10. Uczestnik rozumie, iż intensywny taniec obciąża organizm i jego własnych obowiązkiem jest ocenienie czy jest wystarczająco sprawny by brać udział w Warsztatach Tanecznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 11. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć, wydaje się być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie oraz lokalizacji warsztatów w trakcie ich trwania.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do – a uczestnik wyraża zgodę na – fotografowania, nagrywania i filmowania Warsztatów Tanecznych i Uczestników oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych Organizatora na wszelkich polach eksploatacji.
 14. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr nr 133 poz. 883).